Giới hâm mộ Windows 11 vừa phát hiện ra các tính năng ẩn trong hệ điều hành này, điều mà Microsoft chưa tiết lộ. Theo…
Sau 10 năm, Microsoft đã công bố một thiết kế mới cho thanh âm lượng trên Windows 11, xuất hiện khi một thiết bị được…
Năm nhà vật lý người Anh đã phát triển một bộ nhớ thế hệ mới, mang tính bền vừng để lưu trữ dữ liệu liên…
Theo một số nguồn tin nội bộ, Microsoft đã lên kế hoạch hoàn thiện và phát hành bản cập nhật Windows 11 22H2 trong năm…
Việc xoay trục cho phép Apple suy nghĩ lại hoàn toàn về MacBook, vốn bắt đầu trở nên cũ kỹ với thiết kế thiếu đột…
Adobe vừa phát hành các ứng dụng Premiere Elements 2022 và Photoshop Elements 2022 với nhiều kiểu trình chiếu hơn, các tính năng chỉnh sửa…