Microsoft vừa công bố sẽ siết chặt hơn trong việc cho phép người dùng tạo các thư mục ngoại lệ – không quét virus trong…
Google hiện áp dụng tự động hóa đối với nhiều sản phẩm dịch vụ của công ty, và một trong số này được cho là…
Microsoft vừa bổ sung tính năng mới cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh trực tiếp trong dịch vụ OneDrive trên web mà không cần…
Twitch vừa bị tấn công mạng làm lộ 125 GB dữ liệu với nhiều thông tin trong vụ hack, bao gồm các khoản thanh toán…