Trên phim ảnh, chúng ta thường thấy điệp viên, đặc vụ được được trang bị những món đồ vô cùng đặc biệt để giúp đỡ…
Trong báo cáo tài chính mới gửi đi, Apple nói doanh thu quý đầu tiên của năm 2023 giảm 5%, lần đầu kể từ trước…
Chuyện là, thông tin từ Bloomberg nói rằng kế hoạch hiện tại của Apple là ứng dụng màn hình micro-LED cho mọi sản phẩm công…
Đó là Hubert H. Lee, người vừa được Samsung mời về giữ chức phó chủ tịch kiêm giám đốc nhóm thiết kế của Samsung MX…