Một chiếc ATR 72-500 chở 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Yeti Airlines đã rơi khi chuẩn…