Facebook rơi vào khủng hoảng vì chạy theo lợi nhuận, lạm dụng các thuật toán khuếch đại những gì tiêu cực nhất trên mạng xã…
11 năm trước, Mark Zuckerberg được bầu chọn là “Nhân vật của năm” trên tạp chí TIME, nhưng tình thế bây giờ đã khác. Tạp chí TIME…