Trang The Verge vừa chia sẻ roadmap phát triển sản phẩm kính AR và VR của Meta. Đây là những thông tin nội bộ mà…
PS VR2 hơn đời 1 rất rất nhiều, hơn chất lượng hiển thị, hơn về cảm giác mang, và tất nhiên game thì cũng đẹp…
Meta làm và bán Quest Pro và họ nói rõ “cái này chủ yếu dành cho người dùng doanh nghiệp” thế nhưng người dùng bình…
Đó là những gì kênh Twitter chính thức của PlayStation Anh Quốc vừa đăng tải. Tuy nhiên hiện tại Sony vẫn chưa xác nhận đầy…