Thượng nghị sĩ Mỹ ông Michael Bennet hôm nay viết một lá thư gửi tới Apple và Google yêu cầu hai công ty này xóa…