Thiết nghĩ, người mong muốn nhất việc đạo luật thị trường ứng dụng mở trở thành một bộ luật của Mỹ chính là Tim Sweeney,…
Apple đang muốn trì hoãn lệnh cho phép các nhà phát triển cung cấp các phương thức thanh toán thay thế trên App Store. Theo…