Viber vừa công bố triển khai tính năng cho phép tin nhắn tự động biến mất trong các cuộc trò chuyện nhóm. Trước đây, tính…