Trong các nâng cấp về camera trên iPhone 13 Pro thì mình đánh giá Phong cách nhiếp ảnh (Photographic Styles) là quan trọng nhất. Nó…