Một khảo sát do Adobe thực hiện cho thấy ngày càng nhiều người sử dụng các biểu tượng cảm xúc (emoji) trong các cuộc trò…
Đây là buổi Podcast số đầu tiên của mình thực hiện, mình mời Đan Anh aka @Chill With Dan tham gia buổi podcast để trò…
Viber vừa công bố triển khai tính năng cho phép tin nhắn tự động biến mất trong các cuộc trò chuyện nhóm. Trước đây, tính…