Apple được cho là đang nới lỏng việc hạn chế hoạt động sửa chữa màn hình iPhone 13 đối với các bên thứ ba, vốn…
Khám phá từ iFixit cho thấy Apple đã thiết kế màn hình iPhone 13 theo cách người thợ phải được trang bị công cụ và…
Theo Reuters, tình trạng thiếu chip toàn cầu đang ảnh hưởng đến quá trình sản xuất lightstick ở Hàn Quốc. Lightstick là tên gọi một…