Hình/video dung lượng lớn lưu trên ổ có tốc độ truy xuất chậm như HDD thường mất nhiều thời gian để hiển thị hết thumbnail…
Microsoft cho biết thời hạn cuối cùng để người dùng mua bản quyền Windows 10 dạng tải xuống (cho bản Home và Pro) trên trang…
Windows 11 hay Windows 10 cũng cần có những extension để hoạt động với một số định dạng file nhất định như HEVC, HEIC, HEIF,…
Windows 11 chưa hoàn hảo, ai cũng biết điều đó, có những tính năng người dùng mong muốn và tha thiết Microsoft mang trở lại…