Microsoft có thể đang thử nghiệm một widget mới nằm ngay trên màn hình desktop của người dùng thông qua “search bar” – một thanh…
UniKey được Ủy ban Quốc gia về chuẩn tiếng Việt Unicode của Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo sử dụng trong các cơ…