Sau 10 năm, Microsoft đã công bố một thiết kế mới cho thanh âm lượng trên Windows 11, xuất hiện khi một thiết bị được…
UniKey được Ủy ban Quốc gia về chuẩn tiếng Việt Unicode của Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo sử dụng trong các cơ…