Apple đã từ chối ứng dụng tử vi từ một nhà phát triển, vì cho rằng App Store chỉ đơn giản là đã có quá…