Nguồn tin của Bloomberg cho biết Apple có khả năng phải cắt giảm sản lượng iPhone 13 do tình trạng thiếu chip toàn cầu. Ban đầu,…