Thiết bị Giải Mã Sóng Não Kết Hợp AI Có Khả Năng Đọc và Viết Ra Ý Nghĩ Của Người Sử Dụng

Các nhà khoa học tại trường đại học Texas vừa phát triển 1 công nghệ mới kết hợp chụp cộng hưởng từ chức năng fMRI với trí tuệ nhân tạo tương tự như ChatGPT hoặc Bard để giải mã sóng não. Điểm đặc biệt là kết quả các ý nghĩ được giải mã từ não được đưa ra theo dạng ký tự. Điều này được cho là sẽ giúp những bệnh nhân bị liệt cơ nặng không thể nói có thể truyền đạt thông qua ý nghĩ để máy viết ra giùm.

Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo ở đây sẽ giúp rút ngắn rất nhiều thời gian học theo các khuôn mẫu được sử dụng khi dành riêng cho hệ thống này. Nhóm nghiên cứu đã tập cho AI dò theo các podcast được phát cho bệnh nhân nghe trong quá trình chụp fMRI. Việc này cũng yêu cầu sự cố gắng của những người tình nguyện bởi thời gian vừa chụp vừa nghe này tốn rất nhiều thời gian, mỗi lần cho máy học sẽ mất đến hàng giờ liền. Mục đích của việc này là để AI có thể nhận diện được dấu hiệu riêng của sóng não đối với 1 số ý nghĩa của người bệnh trong quá trình nghe podcast. Sau khi hoàn thành phần tập huấn nếu người tham gia thử nghiệm muốn hệ thống đọc ý nghĩ của mình thì có thể nằm trong máy chụp cộng hưởng từ và đeo thiết bị để AI viết lại ý nghĩ của mình. Hệ thống này không viết theo kiểu thành 1 đoạn văn mà sẽ chỉ tóm tắt những ý chính như hình mô tả bên dưới.Hệ thống này không bắt buộc người dùng phải liên tục chụp cộng hưởng từ. Họ có thể dùng kỹ thuật quang cận hồng ngoại fNIRS bằng cách đo lượng máu chảy trong não vào các thời điểm khác nhau để thay thế việc dò tín hiệu bằng fMRI. Nếu nghiên cứu này thành công nó sẽ là 1 bước tiến lớn trong việc hỗ trợ bệnh nhân, đặc biệt là bởi việc chụp cộng hưởng từ hay dùng quang cận hồng ngoại không cần phải mổ xẻ hay phải xâm lấn gì đến người bệnh.

Tham khảo Đại học Texas

Nguồn: tinhte.vn